Krystyna Anna Tomaszewska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krystyna Anna Tomaszewska, ur. 14 VI 1941 w Piotrówce k. Kępna. Absolwentka Instytutu Kształcenia Nauczycieli Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (1982), nauczyciel dyplomowany.

Od 1962 polonistka w szkołach podstawowych w Piotrówce, Trzcinicy, SP nr 9 i od 1969 w SP nr 10 w Lesznie.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka KZ.

Po 13 XII 1981 kolporterka wydawnictw podziemnych, autorka artykułów w podziemnym piśmie „Solidarność Leszczyńska”, uczestniczka spotkań działaczy podziemia, przesłuchiwana w KW MO/WUSW w Lesznie.

Od 1989 ponownie przewodnicząca KZ oraz Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Leszno, od 1990 przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji OiW w Lesznie. 1989-1998 delegat na WZD Regionu Leszno, członek ZR, rzecznik prasowy ZR, 1995-1998 członek Prezydium ZR. 1998-2001 w RS AWS, asystentka Posłanki na Sejm RP z listy AWS Elżbiety Barys. Od 1992 członek nadzwyczajny AK Okręgu Leszczyńskiego, od 1995 członek KIK w Lesznie, od 1996 członek Leszczyńskiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego Rodzina i Szkoła. W 1999 ławnik Sądu Okręgowego w Poznaniu. 1995-1998 organizatorka półkolonii dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego Lato z Solidarnością, w 1992 inicjatorka wspomagania finansowego z centralnego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli tajnego nauczania z okresu drugiej wojny światowej, w 1997 inicjatorka pomocy materialnej i finansowej dla ofiar powodzi.

Odznaczona m.in. Medalem Edukacji Narodowej (1993), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Złotą Odznaką Sekcji Krajowej OiW NSZZ „S” (2002).

?