Krystyna Marcinowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marcinowska Krystyna (z d. Muciłowicz), ur. 24 IV 1957 w Legnicy. Ukończyła Liceum Ekonomiczne tamże (1977), absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek politologia (2006).

1977-1982 pracownik administracyjny w Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów Piast w Legnicy.

Od IX 1980 w „S”, współzałożycielka, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego, następnie od V 1981 członek KZ w MUSI Piast w Legnicy, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR; od 16 VI 1981 członek Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Delegatury „S” w Legnicy, odpowiedzialna za sprawy mieszkaniowe; w 1981 uczestnik prac ogólnopolskiej komisji porozumiewawczej w sprawach dot. Spółdzielni Inwalidów (Wrocław, Gdańsk).

13 XII 1981 zatrzymana, następnego dnia zwolniona; od 1982 pośredniczka w przekazywaniu środków na pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, uczestniczka akcji ulotkowych; 1988-1989 uczestniczka spotkań opozycji w kościele św. Trójcy, św. Jana Chrzciciela w Legnicy w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. 1982-1988 starszy referent ds. socjalnych w Zakładzie Energetycznym w Legnicy.

W 1989 członek KO „S” tamże; 1989-1990 członek Zarządu WOD „S” w Legnicy, od 1990 członek ZR Zagłębie Miedziowe, od 2002 przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji przy ZR. 1989-1990 pracownik administracyjny ZR Dolny Śląsk Oddział w Legnicy, od 1990 specjalista ds. administracji w ZR Zagłębie Miedziowe. 2004-2007 członek Legnickiego Forum Samorządowego.

Łukasz Sołtysik