Krystyna Ryczaj-Marchewczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krystyna Ryczaj Marchewczyk, ur. 27 XI 1951 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (1975), w 1981 doktorat z nauk chemicznych.

1970-1973 w ZSP; 1973-1975 w SZSP. 1975-1988 pracownik naukowo-dydaktyczny UJ. 1970-1975 członek i sekretarz sekcji żeglarskiej w AZS UJ. 1975-1988 członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego; 1977-1980 Forum Młodych Pracowników Nauki oraz NOT.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 pomaga w ukrywaniu działaczy podziemnych struktur „S”. 1981-1989 uczestniczka podziemnego ruchu wydawniczego oraz kolportażowego. Od 1982 współpracowniczka zespołu redakcyjnego podziemnego pisma „Hutnik”, m.in. współorganizatorka pierwszych punktów druku i kolportażu; współredaktor „Serwisu Informacyjnego RKS Małopolska” i „Aktualności Serwisu Informacyjnego”.

1988-1990 pracownik Akademii Medycznej w Krakowie; 1993-2000 specjalista public relations w Elektrociepłowni Kraków. 1994-2002 członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Od 2001 własna działalność gospodarcza, doradztwo w zakresie komunikacji społecznej.

Autorka publikacji w czasopismach fachowych i gazetach zakładowych. Autorka książki Lubię wyzwania oraz współautorka książki Od socjalizmu do normalności. Prywatyzacja elektrociepłowni warszawskich, 2006.

?