Krzysztof Łypacewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Łypacewicz, ur. 21 IV 1931 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Inżynierii Lądowej (1958), w 1975 doktorat.

1942-1944 w Szarych Szeregach, w 1944 uczestnik Powstania Warszawskiego (Kompania Dyspozycyjna Komendy Placu Warszawa Śródmieście, łącznik). 1948-1951 działacz niepodległościowy w tzw. grupie mjra Andrzeja Czaykowskiego; w X 1951 aresztowany, skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na 6 lat więzienia, osadzony w X Pawilonie Śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, następnie w ZK w Rawiczu i Jaworznie, w XII 1954 zwolniony warunkowo. 1958-1989 główny projektant w Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Konstrukcji Metalowych Mostostal w Warszawie.

1980-1990 w „S”, w 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego, współtwórca struktur „S” w warszawskich biurach projektowych. W VI 1981 delegat na WZD Regionu Mazowsze, członek ZR, następnie Prezydium ZR, delegat na I KZD.

15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, w III 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia. Działacz struktur podziemnych „S”, członek działającej do 1988 Grupy Międzyzwiązkowej.

W 1990 delegat na II KZD, członek Prezydium ZR. 1990-1994 wicewojewoda warszawski, 1994-1998 radny Gminy Warszawa-Centrum, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego. Od 1994 na emeryturze. Od 1989 członek Związku Powstańców Warszawskich.

Odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim (1946), Krzyżem AK (1981), Krzyżem Powstania Warszawskiego (1990), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1991), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1994), Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, wieloma odznaczeniami za osiągnięcia na polu zawodowym, w tym 2-krotnie Złotą Odznaką Zasłużony dla Budownictwa.

10 XI 1981 – 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-A KS MO; od 20 X 1982 przez Wydz. V KS MO w ramach SOR; od 20 X 1982 w ramach KE krypt. Krzysio; od 18 VII 1984 w ramach SOR, zdjęto z ewidencji 15 XI 1985.

?