Krzysztof Andrzej Mikołajczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Andrzej Mikołajczyk, ur. 29 XI 1942 w Bydgoszczy. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektryczny (1967).

Od 1967 pracownik Zakładu Energetycznego Bydgoszcz (od 1973 Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego, od 1990 Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA). 1960-1967 w ZSP. Od 1975 członek Polskiego Związku Filatelistów.

Od IX 1980 w „S”, do VI 1981 członek MKZ, lektor, odpowiedzialny za szkolenia; od XI 1980 przewodniczący KZ w ZEOPn, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, członek ZR, delegat na I KZD, członek Prezydium KZD, odpowiedzialny za przebieg obrad; w 1981 wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki, uczestnik ogólnopolskich spotkań Sekcji.

Po 13 XII 1981 organizator łączności między zakładami, sporadycznie kolporter wydawnictw podziemnych. 8 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka, 8-17 X 1982 uczestnik 10-dniowej głodówki protestacyjnej (po delegalizacji „S”), zwolniony w XII 1982. 1982-1989 współpracownik Komitetu Pomocy Internowanym i Komitetu Pomocy Aresztowanym, współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Andrzej Boboli i Bazylice św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy. W 1988 organizator pogotowia strajkowego, przewodniczący KS w ZEOPn.

1989-1994 delegat na kolejne WZD, członek ZR, przewodniczący Komisji ds. szkoleń związkowych, delegat na kolejne KZD, w 1989 przewodniczący Prezydium II WZD, członek Prezydium II KZD. Od 1994 z-ca dyr. Oddziału PSE SA w Bydgoszczy, od 1997 dyr. w pionie eksploatacji PSE SA w Warszawie, 2001-2007 z-ca dyr. ds. technicznych w PSE Północ, od 2007 na emeryturze, doradca Zarządu PSE Północ SA.

Odznaczony Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1996).

Katarzyna Grysińska