Krzysztof Andrzej Mordziński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Andrzej Mordziński, ur. 3 I 1946 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (1969), w 1979 doktorat.

1963-1964 ślusarz w Hucie Warszawa, 1969-1979 pracownik Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości, 1979-1982 specjalista i adiunkt w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa.

Od IX 1980 w „S”; skarbnik, I 1981 – VI 1989 przewodniczący KZ „S” w COBiRTK; od XI 1980 współzałożyciel i redaktor „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «S»” COBiRTK. W 1981 delegat na zjazd „S” środowiska kolejarzy, w 1981 na I i II WZD „S” Regionu Mazowsze. 1981-1990 członek Rady Parafialnej Środowiska Byłych Internowanych i Więźniów Politycznych w kościele Seminaryjnym oraz w kościele św. Józefa Oblubieńca na Kole w Warszawie.

13 XII 1981 - 29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1982-1987 zatrudniony w Głównym Inspektoracie Kolejowego Dozoru Technicznego (przeniesiony z COBiRTK na mocy rozkazu w jednostce zmilitaryzowanej). W 1984 autor modlitw na mszy pogrzebowej po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, do 1989 na Mszach za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki. 1987-1989 zatrudniony w Domu Handlowym Nauki Sp. z o.o. PAN.

1989-2002 członek KZ „S” w COBiRTK. W 1989 sekretarz warszawskiego KO „S” z nominacji RKW „S” Regionu Mazowsze, szef organizacyjny kampanii wyborczej „S” w Warszawie. 1989-1990 kierownik sekretariatu w OKP. 1990-1993 prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości, 1994-2003 prezes Głównego Urzędu Miar. W 2002 wystąpił z „S”. Od IX 2003 członek Zarządu Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.

Odznaczony srebrnym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (1994).

Od 10 II 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A-1/II KS MO w ramach SO krypt. Ośrodek; 25 VI 1982 – 27 I 1984 przez Wydz. II KS MO/SUSW w ramach KE krypt. Adwersarz.

Marcin Ślarzyński