Krzysztof Biało

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Biało, ur. 28 IX 1953 w Skarżysku-Kamiennej. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, kierunek fizyka (1977) oraz Podyplomowego Studium Filozoficzno-Religioznawczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1979).

1977-1979 nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół Metalurgiczno-Hutniczych w Krakowie-Nowej Hucie, 1979-1981 i 1983-1984 instruktor środowiskowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie, 1984-1987 nauczyciel w SP w Kocinie Starym k. Częstochowy. 1978-1979 współpracownik SKS w Krakowie, uczestnik akcji ulotkowych, drukarz niezależnych wydawnictw. W 1981 członek RMP.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel i wiceprzewodniczący KZ przy Kuratorium Oświaty i Wychowania, od I 1981 członek Wojewódzkiej Komisji Pracowników Oświaty Regionu Częstochowa, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Częstochowa, członek Prezydium ZR ds. informacji i propagandy, od VIII 1981 również rzecznik prasowy ZR, od 8 XII 1981 wiceprzewodniczący ZR. W 1981 współzałożyciel KIK w Częstochowie, członek RMP.

13 XII 1981 w ukryciu w klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze, przewodniczący RKS. 14 XII 1981 zatrzymany (na terenie klasztoru), internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 19 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Częstochowie, 29 XII 1981 skazany (we wspólnym procesie z Marianem Magierą i Anną Woźnicką-Wójcik) przez Sąd Wojewódzki w Częstochowie na 4,5 roku więzienia, osadzony w AŚ w Częstochowie oraz ZK w Raciborzu i Wrocławiu, 30 III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1981-1987 współzałożyciel, działacz KIK w Częstochowie; 1983-1987 współorganizator wykładów w Duszpasterstwie Rolników przy parafii św. Barbary w Częstochowie.

Od X 1987 na emigracji w Kanadzie; do 2001 pracownik Volkswagen Canada w Barrie. Od 1988 członek Związku Polaków w Kanadzie, członek Zarządu i prezes Grupy 43 Barrie-Angus. 1988-2002 kierownik i nauczyciel Szkoły Polskiej w Barrie. Od 1997 sponsor Amnesty International. W 1999 absolwent podyplomowych studiów z zakresu ochrony środowiska na Uniwersytecie w Toronto. Od 2000 członek Partii Konserwatywnej w Kanadzie. 2001-2002 zatrudniony w Chemetal w Bramalea. Od 2002 doradca finansowy w Primerica Financial Services w Barrie. Od 2003 kurator (członek władz) Fundacji im. Władysława Reymonta zajmującej się pomocą finansową dla studentów polskiego pochodzenia i promocją kultury polskiej w Kanadzie.

Fragment jego wspomnień z 13-14 XII 1981 Dopadli mnie pod Jasną Górą opublikowano w „Dzienniku Zachodnim” (Katowice, nr 290/2006).

Rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Częstochowie w ramach SOR, zdjęto z ewidencji 23 II 1982.

Wojciech Rotarski