Krzysztof Dawidowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Krzysztof Dawidowicz, ur. 6 IV 1955 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Polonistyki (1980). 1980-1984 student filmoznawstwa.

Poeta, autor tomiku wierszy Koniec kanikuły wydanego przez niezależną oficynę (Wydawnictwo Kos, 1981), publikował w „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, „Sygnale”. 1978-1980 działacz SKS, współredaktor niezależnego pisma „Indeks”, gdzie także publikował swoje wiersze. 1978-1981 związany z Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim Beczka w Krakowie.

Od jesieni 1980 w NZS; w 1981 szef Komisji Kultury; członek Studenckiego KOWzP; XI-XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, członek KS UJ, szef ochrony.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 27 V 1982. Po wyjściu redaktor i kolporter podziemnej Oficyny Literackiej oraz pism „Arka” i „Puls”. 1982-1989 zatrudniony w Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów w Krakowie, 1988-1989 w SP nr 109 tamże.

1990-1996 redaktor dziennika „Czas Krakowski”, 1997-1998 pracownik działu reklamy w firmie Convector, 1998-2000 sekretarz redakcji „Tygodnika AWS”, od 2000 pracownik IPN Oddział Kraków.

15 IX 1977 – 19 I 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Autograf; 4 V 1979 – 27 X 1983 przez Wydz. III/III-1 KW MO/WUSW Kraków w ramach SOR krypt. Omega.

Martyna Skrzypczak