Krzysztof Figołuszka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Figołuszka, ur. 5 III 1952 w Siemianowicach Śląskich. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą przy KWK Julian w Piekarach Śląskich (1969).

1969-1982 zatrudniony w Oddziale Wydobywczym, następnie Likwidacyjnym i Zbrojenia Ścian w KWK Julian; 1969-1971 przerwa w zatrudnieniu na naukę w Technikum Mechanicznym. 1974-1975 przewodniczący koła ZMW, następnie szef młodzieżowego klubu ZSMP w Rogoźniku.

1-3 IX 1980 współorganizator strajku w KWK Julian, członek KS. Od IX 1980 w „S”. Członek Komitetu Założycielskiego, po wyborach członek KZ, zajmował się sprawami pracowniczymi i socjalnymi. W 1981 członek KOWzP w KWK Julian. 27 X – 12 XI 1981 jako przedstawiciel KWK Julian uczestnik strajku (wspólnie z Januszem Lewandowskim) w KWK Sosnowiec.

14 XII 1981 na I zmianie zorganizował zebranie w cechowni KWK Julian, przewodniczący KS. 17 XII 1981 o godz. 2:00 po uzyskaniu informacji o sytuacji w KWK Wujek podjął decyzję o zakończeniu strajku. Zatrzymany w kopalni i przewieziony w nocy na spotkanie z wiceministrem górnictwa Marianem Gustkiem do siedziby Katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Otrzymał obietnicę niestosowania kar w stosunku do strajkujących i organizatorów strajku, jeśli pomoże uruchomić kopalnię i nakłoni KS w KWK Andaluzja do zakończenia strajku. 19 XII 1981 rano zatrzymany w domu, przewieziony do KM MO w Piekarach Śląskich, przesłuchiwany w Prokuraturze Wojskowej w Gliwicach, następnie osadzony w AŚ w Bytomiu. 15 I 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 3 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. 16 I 1982 zwolniony, zwolniony z pracy. V 1982 – 1984 krajacz szyb w prywatnej Wytwórni Szkła Laboratoryjnego i Kryształów w Siemianowicach Śląskich. Do 1984 kilka razy w miesiącu rewizje w domu, wzywany do KM MO w Siemianowicach Śl. lub zabierany z zakładu pracy na przesłuchania, kilka razy w roku zatrzymywany na 24 godziny. Od V 1982 we współpracy z J. Lewandowskim kolporter prasy i ulotek na terenie Piekar Śl. 1984 – III 1986 zatrudniony w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Truskolasach, X 1985 – III 1986 urlopowany, w tym czasie przez 6 miesięcy zatrudniony w Instal Export w Katowicach Oddział Ruda Śl. i oddelegowany do pracy w Zakładach Samochodowych Škoda w Mladá Boleslav, po zakończeniu kontraktu w Instal Export z RSP Truskolasy przeniósł się do RSP w Rogoźniku, 1986-1989 zatrudniony w RSP w Rogoźniku.

1989-1992 współwłaściciel zakładu instalacyjno-budowlano-konstrukcyjnego w Rogożniku, 1992 – IX 2004 właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego tamże. Od 4 X 2004 zatrudniony w Wielkiej Brytanii, VII 2005 – 2007 w agencji Task Force w Nottingham, od VI 2007 w Nottingham City Council. Od 2009 członek związku zawodowego Unite the Union.

Halina Żwirska