Krzysztof Frączek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Frączek, ur. 15 V 1964 w Dąbrowie Górniczej. Absolwent Policealnego Studium Zawodowego Ministerstwa Górnictwa i Energetyki nr 2 w Sosnowcu (1985).

1980-1982 członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Związku Młodzieży Demokratycznej.

15 XII 1981 zatrzymany na 48 godzin podczas demonstracji przy głównej bramie Huty Katowice. 1982-1989 działacz podziemnych struktur opozycji: 1982-1983 członek podziemia ZMD, kolporter prasy podziemnej. 25 IV 1983 zatrzymany po przeszukaniu mieszkania w Dąbrowie Górniczej i przewieziony do KM MO w Będzinie, 27 IV – 20 IX 1983 osadzony w AŚ w Katowicach, Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach skazany na karę więzienia; po wniesieniu rewizji nadzwyczajnej ułaskawiony. 1983-1987 aktywny działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Sosnowcu-Sielcu; represjonowany za działalność konspiracyjną, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany (przeszukania w mieszkaniu 1983, 1984, 1985). W 1985 zatrudniony w KWK Czerwone Zagłębie w Sosnowcu Zagórzu, 1985-1987 zasadnicza służba wojskowa. 1987-1988 członek Klubów Służby Niepodległości. 1987-1989 zatrudniony w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej; równocześnie redaktor, organizator, koordynator i kolporter niezależnych wydawnictw. W 1988 szef Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego Polskiej Partii Niepodległościowej, 1989-1993 członek Centralnej Komisji Wykonawczej PPN.

1989-1994 zatrudniony w Budimex Sp. z o.o. w Katowicach. Od 1993 członek Głównej Komisji Rewizyjnej (po połączeniu PPN z Ruchem dla Rzeczypospolitej RdR). 1994-2000 w „S”. W 1994 pracownik Kowal S.c. w Mysłowicach, 1994-1998 Huty Katowice Zakładu Huta Bankowa w Dąbrowie Górniczej, 1998-2000 Huty Katowice Zakładu Mieszkaniowo-Remontowego w Dąbrowie Górniczej, od 2000 w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej. Od 2007 ponownie członek „S”.

?