Krzysztof Jakubczak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Jakubczak, ur. 11 XI 1963 w Dusznikach-Zdroju. 1982-1987 student fizyki, 1986-1989 informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim.

Bard młodzieżowych i akademickich środowisk opozycyjnych Wrocławia. Występował z recitalami w domach i klubach studenckich, duszpasterstwach, kościołach. Od 1982 działacz NZS, 1983-1985 przedstawiciel studentów w Senacie UWr (do nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym z VII 1985). Od 1983 wielokrotnie zatrzymywany przez SB, przesłuchiwany i wzywany na rozmowy ostrzegawcze. W 1984 i 1985 postawiono mu zarzuty prokuratorskie w związku z oskarżeniami o prowadzenie działalności antypaństwowej (śledztwa umorzone na mocy amnestii z VII 1984 i VII 1985). Działacz Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka i Dominik. Od VI 1987 uczestnik happeningów Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu. W V 1988 współorganizator, członek KS i komendant strajku okupacyjnego na UWr. W V 1989 uczestnik strajku okupacyjnego na UWr. W VI 1989 organizator Wrocławskich Spotkań z Piosenką Niezależną.

1994-2002 radny Miasta Wrocławia. 1998-2002 dyr. Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Artur Adamski