Krzysztof Jaworski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Jaworski, ur. 9 VIII 1949 w Pruszkowie. Ukończył Technikum Mechaniczne im. Jana Niedzińskiego tamże (1975).

1966-1983 pracownik Fabryki Obrabiarek Mechanicy w Pruszkowie.

1980-2005 w „S”; od 1981 przewodniczący KZ.

Po 13 XII 1981 działacz konspiracyjnych struktur „S”, współorganizator i przewodniczący TKZ w FO Mechanicy, organizator grupy współpracującej z warszawskim MRKS; drukarz niezależnej gazety „Wytrwali – Gazeta Pruszkowska”, kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik akcji ulotowych, współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy przy kościele św. Marcina w Warszawie, 1983-1985 pracownik Cukroprojektu w Warszawie, następnie Zakładu Wykonawstwa Sieci Energetycznej w Pruszkowie, 1985-1993 Zakładu Produkcji Ściernic Inco-Veritas w Pruszkowie. Aresztowany w VIII 1985, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów, skazany w I 1986 przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie na 1 rok więzienia, zwolniony w IV 1986. Od 1988 współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności „S”.

1989-1995 przewodniczący Oddziału Pruszków przy ZR Mazowsze, 1990-2002 delegat na WZD Regionu Mazowsze oraz na KZD, 1992-1993 przewodniczący KZ w ZPŚ Inco-Veritas. Od 1993 zatrudniony w Pruszkowskich Zakładach Materiałów Biurowych, 1993-1998 przewodniczący KZ. 1994-2002 członek ZR Mazowsze, 1994-1998 wiceprzewodniczący ZR, w 1998 członek Prezydium ZR. Od 1998 pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze w Warszawie. 1998-2002 przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie.

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Miasta Pruszkowa (1997).

?