Krzysztof Jaworski (z Włocławka)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Jaworski, ur. 18 II 1961 we Włocławku. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa i Administracji (1989); 1980-1984 student Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

1980-1981 w NZS, uczestnik strajków solidarnościowych.

13-14 XII 1981 współorganizator strajku na Wydz. PiA UŁ. Od końca XII 1981 współorganizator podziemnej młodzieżowej Grupy Niepodległość we Włocławku (we współpracy z bratem Dariuszem Jaworskim, Mariuszem Klimaszewskim, Grzegorzem Wasilewiczem, Zygmuntem Raszką, Mariuszem Leśnickim), drukarz i kolporter ulotek na terenie Włocławka. 31 I 1982 aresztowany, 20 III skazany na 3 lata i 6 mies. winienia przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, osadzony w ZK w Mielęcinie k. Włocławka (do 25 V 1982), następnie w ZK Potulicach k. Bydgoszczy (do 10 III 1983). 1983-1989 działacz podziemnych struktur NZS i „S”, kolporter niezależnych wydawnictw i ulotek między miastami: Łódź, Poznań, Włocławek. Od 1984 student UAM.

1989-1990 robotnik w Grecji. 1990-1991 założyciel, następnie przewodniczący KZ „S” przy Urzędzie Wojewódzkim we Włocławku. 1990-1991 inspektor wojewódzki, kierownik Oddziału Paszportów Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, następnie do 1993 dyr. Wydz. Organizacji i Nadzoru UW, dyr. Urzędu UW we Włocławku; 1993-1994 wicewojewoda włocławski; 1995-1997 doradca podatkowy; 1998-1999 ponownie wicewojewoda włocławski; w 1999 dyr. ds. promocji i rozwoju w Instytucie Kształcenia Managerów Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu we Włocławku; 2000-2002 zarządca komisaryczny, następnie zarządca w Państwowym Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej we Włocławku; 2003-2008 główny specjalista ds. systemu zarządzania jakością, pełnomocnik Zarządu w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej tamże; od 2009 koordynator w Szpitalu Lipno Sp. z o. o. w Lipnie. 1991-1994 w KLD, 1994-2001 w UW; od 2001 w PO. 1994-2002 radny z listy UW, 2002-2006 z listy PO.

Dariusz Jaworski