Krzysztof Kłak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Kłak, ur. 29 III 1966 w Przeworsku. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, Wydz. Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej (2001).

1986-1992 pracownik Fabryki Wagonów Gniewczyna w Gniewczynie Łańcuckiej.

Od 1989 w „S”, założyciel i przewodniczący KZ w FW Gniewczyna, członek RKW w Przemyślu i współzałożyciel KO w Przeworsku. 1990-2005 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Przemyska, 1990-1992 członek Prezydium ZR, 1992-1998 przewodniczący ZR, 1998-2001 członek ZR, 1992-2001 delegat kolejne na KZD. 1990-1992 w PC. 1990-1994 radny Miasta Przeworsk, 1998-2001 w RS AWS, 1997-2001 poseł RP z listy AWS. Od 2002 przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Od 2001 prezes Wytwórni Gazów Technicznych Tech-Gaz Sp. z o.o., spółki-córki FW Gniewczyna. 2005-2006 członek Zarządu FW Gniewczyna. Od 1998 członek Przeworskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych. Od 2000 członek Zarządu Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie, działającej na rzecz pomocy młodzieży z rodzin patologicznych. Od 2004 członek Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły w Jarosławiu. Od 2005 w PO, od 2006 przewodniczący Zarządu Powiatowego w Przeworsku, członek Rady Regionalnej i Rady Krajowej.

Wyróżniony odznaką honorową Za Zasługi dla Ochrony Pracy (1999), Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej i Kordelasem Leśnika Polskiego (oba wyróżnienia 2000), odznaczony Krzyżem Związku Żołnierzy-Górników Represjonowanych (2001), Złotą Odznaką Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej (2004).

?