Krzysztof Kośla

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Kośla, ur. 5 VI 1956 w Radomiu. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1975).

1975-1996 pracownik Radomskiej Wytwórni Telefonów (od 1993 Radomska Wytwórnia Telefonów – Telefony Polskie SA).

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 członek nieformalnej grupy działaczy Komisji Wydziałowej, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in ulotek, współorganizator biblioteki wydawnictw podziemnych, uczestnik akcji plakatowych, współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin.

W 1989 wiceprzewodniczący, 1990-1996 przewodniczący KZ w RWT, w 1990, następnie 1992-1998 delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska, 1990-1992 członek ZR, w 1990 delegat na II KZD, 2002-2006 wiceprzewodniczący ZR Ziemia Radomska. Członek regionalnych sztabów wyborczych: w 1990 Lecha Wałęsy, w 1993 „S”, w 1997 RS AWS, w 2001 Senat 2001, w 2005 KWW Zgoda.pl. 1996-1998 bezrobotny, 1998-2001 dyr. regionalnego Oddziału Funduszu Emerytalnego Zürich-Solidarni, 2001-2002, następnie od 2006 etatowy pracownik ZR Ziemia Radomska.

?