Krzysztof Laga

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Krzysztof Laga, ur. 20 VII 1962 w Dąbrowie Górniczej. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Prawa i Administracji (1988).

XII 1980 – III 1981 współorganizator Federacji Młodzieży Szkolnej w Dąbrowie Górniczej; od X 1981 w NZS, XI/XII 1981 uczestnik na UŚ strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI.

1983-1989 kolporter pism podziemnych, m.in. „Górnika Polskiego”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, „Wolnego Związkowca”, „RIS”, „Tygodnika Mazowsze”, „Kultury Niezależnej”, „Wolnego Czynu”, „Narodu i Niepodległości”, książek i druków okolicznościowych; współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej oraz biblioteki wydawnictw podziemnych w siedzibie DLP; 1984-1988 współpracownik TKZ „S” Huty Katowice; IX 1986 – IX 1988 wiceprzewodniczący tajnej Komisji Uczelnianej NZS. Od 1986 członek śląskiego Oddziału KPN. 1986-1988 współorganizator manifestacji w Katowicach 11 XI i w rocznice pacyfikacji KWK Wujek, 8 III w Gliwicach i 1 V 1988 w Dąbrowie Górniczej. 1987-1988 autor i redaktor „NiN”. Uczestnik ogólnopolskiej narady KPN w VIII 1987 w Juszczynie oraz III Kongresu KPN rozpoczętego 4 II 1989 Warszawie, zakończonego 4 III marca w Krakowie. W VIII 1988, podczas strajków, współorganizator sieci łączności między strajkującymi kopalniami w Jastrzębiu-Zdroju; zatrzymany, przesłuchiwany w WUSW w Katowicach.

1988-1990 aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. 1990-1992 naczelnik Wydz. w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, 1992-1993 dyr. regionalnego biura poselskiego KPN Obszaru V w Katowicach, 1993-1997 poseł RP z listy KPN, 1997-1998 podsekretarz stanu w MSWiA, 1999-2001 dyr. Oddziału Impel SA Wrocław, 2002-2003 bezrobotny, 2004-2007 z-ca naczelnika Wydz. Strategii, Rozwoju i Promocji UM w Dąbrowie Górniczej; od 1990 wiceprezes Zarządu Miejskich Ochotniczych Straży Pożarnych tamże, od 1997 członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, od 1998 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Liga Zagłębiowska, 2007-2008 bezrobotny; od 2008 główny specjalista w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

9 IX 1982 – 1985 rozpracowywany przez RUSW w Dąbrowie Górniczej/WUSW w Katowicach w ramach SOS/SOR (od 10 VII 1984) krypt. 7, nadzorowanej przez Wydz. VI Dep. V MSW, nast. w ramach SO krypt. Centrum; 4 VI 1985 – 30 VI 1987 przez Wydz. III WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Kolporter; 25 VIII 1987 – 27 X 1987 w ramach KE krypt. Absolwent.

Halina Żwirska