Krzysztof Maciej Maciejewski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Krzysztof Maciej Maciejewski, ur. 24 II 1949 w Rypinie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1974).

1968-1969 zatrudniony w Bydgoskich Zakładach Elektromechanicznych Belma, w 1975 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Kolejowego w Szczecinie, IV 1975 – VIII 1983 asystent na Wydziale Budownictwa Lądowego w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (od 2006 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy). 1968-1970 w ZSP.

Od IX 1980 w „S”; od XII 1980 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” na Wydziale Budownictwa Lądowego ATR; autor do niezależnego pisma „Serwis Informacyjny”. W V 1981 członek Regionalnego KOWzP w Bydgoszczy, V-IX 1981 współwydawca, redaktor, drukarz pisma RKOWzP „Chcemy Być Wolni”, od IX 1981 „Będziemy Wolni”; latem 1981 autor, wydawca, kolporter albumu o Katyniu. Od V 1981 w KPN, współtwórca struktur regionalnych, od 6 XII 1981 przewodniczący Obszaru Północnego.

13 XII 1981 uczestnik akcji wyniesienia i ukrycia sprzętu i materiałów (m.in. kserografu marki Minolta) z siedziby ZR Bydgoskiego, współorganizator struktur podziemnej „S” w Bydgoszczy, współorganizator (m.in. z Rafałem Budzbonem, Magdaleną Leś, Antonim Pieczulskim, Piotrem Różyckim, Joanną Urban) akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach. 17 III 1982 aresztowany, 17 VI 1982 zwolniony, śledztwo umorzono. 1 V 1983 uczestnik manifestacji w Bydgoszczy, zatrzymany na 48 godz., 20 VI 1983 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny; zwolniony z pracy. 1982-1984 współwydawca (m.in. z M. Leś, Gerardem i Haliną Lewandowskimi, A. Pieczulskim, J. Urban) podziemnych książek, udostępniał mieszkanie na punkt kolportażowy wydawnictw emigracyjnych. 1984-1988 majster budowy w Płockim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych, Oddział w Bydgoszczy; 1988-1989 z-ca kierownika budowy w Przedsiębiorstwie Zagranicznym w Polsce Arpex Rembud do 1989 wspomagał finansowo struktury bydgoskiego podziemia.

1989-1995 naczelny inżynier, projektant w Wielobranżowej Firmie Rawex. 1991-2005 własna działalność gospodarcza, od 2006 projektant w Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.

Do 1990 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Bydgoszczy w ramach KE krypt. Naukowiec.

Katarzyna Grysińska