Krzysztof Oczkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Oczkowski ur. 28 VI 1949 w Dąbrowie Górniczej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historii (1976).

1968-1970 pracownik Węzła Łączności Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie, 1970-1982 Programu III Polskiego Radia, zwolniony po weryfikacji.

Od IX 1980 w „S”; w 1981 delegat Obiektu Myśliwiecka na Krajowy Zjazd Radiokomitetu, 1980-1981 pracownik Radia „S” Regionu Mazowsze.

XII 1981 – I 1982 uczestnik procesów politycznych (nagrywał je, następnie przekazywał informacje „Tygodnikowi Wojennemu” i RWE). 3 I – 28 VI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce i Darłówku. W 1983 pracownik galerii sztuki w Warszawie; od 1983 realizator dźwięku w Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych tamże; 1983-1989 współpracownik NOWa-Kaseta jako realizator dźwięku; współpracownik Radia „S” odpowiedzialny za nagrania, montaż; 1985-1989 nagrywał koncerty podczas Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, występy Muzeum Archidiecezji Warszawskiej; 1988-1989 nagrywał spotkania KO przy Lechu Wałęsie, pomagał w przygotowaniu wyborów 4 VII 1989; członek redakcji radiowej KO, organizator nagrań, realizator dźwięku.

Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Anna Grażyna Kister