Krzysztof Owczarek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Owczarek, ur. 19 VIII 1953 w Łodzi. Absolwent Politechniki Odesskiej w Odessie, Wydział Radiotechniczny, kierunek radiokonstrukcja i technologia aparatury radiowej (1978).

1978-1988 kolejno konstruktor, specjalista konstruktor w Biurze Konstrukcyjnym, następnie specjalista konstruktor na Wydziale Głównego Energetyka w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Podhale w Nowym Targu.

Od 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego NSZZ, w 1981 członek Prezydium KZ „S” przy NZPS Podhale (oddelegowany do pracy w Związku); członek Sekcji Informacji, przygotowywał i prowadził codzienne audycje w zakładowym radiowęźle; członek kolegium redakcyjnego dwutygodnika „Podhale”.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 26 IV 1982. 1982-1989 działacz podziemnych struktur „S” w zakładzie pracy i na terenie Podhala. Wraz ze Zdzisławem Ignacokiem, Marianem Stramą, Michałem Gościejem, Zdzisławem Hołym, Cywińskim i in. wykonywał przerzuty literatury i książek religijnych na Słowację (przez Dolinę Chochołowską i Grześ). Kolporter „Tygodnika Mazowsze”, „Kursu”, „Arki”, „13”, „Krytyki”, „Głosu”, „Wolnej Solidarności” i in. oraz książek podziemnych wydawnictw: CDN, Kurs, Krąg, NOWa, Głos, Pokolenie, ABC, RYTM; blisko przy tym współpracował w Zakopanem z państwem Kojerami i Zdzisławem Ignacokiem, w Nowym Targu z Władysławem Skalskim, Marią Zielińską, Stanisławem Kaleciakiem; uczestnik mszy za Ojczyznę. 1982-1985 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; 5-7 VII 1984 przetrzymywany w RUSW w Rabce, 2-4 X 1985 w Zakopanem (również rewizja w domu). Od 1985 w Ruchu Domowego Kościoła. Od 1987 w Yacht Klub Polski Nowy Targ przy NZPS Podhale. 1988-1991 projektant w Biurze Projektów Balneoprojekt w Warszawie, oddział w Nowym Targu; 1988-1995 kierownik Oddziału Rozwoju w Zakładzie Energetycznym Kraków, Rejon Zakopane w Zakopanem. Od 1988 członek SEP.

1989-1995 w reaktywowanej „S”. W 1989 współzałożyciel KO „S” w Zakopanem; ukończył Studium Teologii Rodziny na PAT w Krakowie. 1990-1994 radny z listy KO „S” w Zakopanem, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej; przewodniczący rady nadzorczej spółki komunalnej SEWIK. 1992-1993 zastępca dyrektora ds. technicznych w Biurze Organizacyjnym Uniwersjady Zimowej w Zakopanem. W 1993 współzałożyciel, członek rady programowej i zarządu (nadal) stowarzyszenia: Klub im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, 1994-1995 prezes. Od 1994 członek Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. 1995-2006 zastępca burmistrza miasta Zakopane (odpowiedzialny za nadzór właścicielski w spółkach komunalnych oraz za wydziały Inżynierii i Ochrony Środowiska, Drogownictwa i Transportu oraz Gospodarki Mieszkaniowej). W 1998 ukończył państwowy kurs na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 1998-1999 wykładał w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu (Polityka i gospodarka komunalna). W 2005 współinicjator powołania w Małopolsce grupy Ujawnić Prawdę. Od 2006 członek koła PiS w Zakopanem. 2006-2009 ekspert Krajowej Izby Gospodarczej w zakresie gospodarki komunalnej. W 2007 współpracownik w FHU ELKO Barbara Owczarek. Od 2008 kierownik Wytwórni Mas Bitumicznych w Podhalańskim Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym S.A. w Nowym Targu. Autor opracowania Model gospodarki komunalnej (2003).

Odznaczony Krzyżem 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej (2004) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Sławomir Chmura