Krzysztof Paliński

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Krzysztof Paliński, ur. 19 VIII 1961 w Wałbrzychu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku, kierunek filologia polska (1989).

Od 1978 kolporter wydawnictw niezależnych.

Od IX 1980 w „S”; członek sekcji kultury „S” w Łomży; współzałożyciel pism niezależnych, autor, redaktor, drukarz m.in. „Biuletynu Informacyjnego”, „Bez Debitu”.

17 XII 1981 organizator akcji ulotkowej i wiecu w Łomży. Uczestnik akcji plakatowych oraz zbierania składek na działalność „S” i pomoc represjonowanym. 1982-1985 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. W 1983 współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Świętej Rodziny w Białymstoku; inspektor opieki społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Łomży, 1983-1984 nauczyciel w SP nr 18 w Białymstoku. We IX 1983 powołany do wojska, uciekł z WKU w Łomży. Od 1984 współpracownik Ruchu Solidarności Młodych, założyciel biblioteki RSM, autor, redaktor, drukarz pism RSM, m.in. „Naszego Głosu”, „Kartek”. 31 X 1984 aresztowany na 2 mies. za umieszczenie plakatów na cmentarzu w Łomży, postępowanie umorzono z przyczyn proceduralnych. 1985-1986 uczestnik spotkań KIK, odsunięty za działalność polityczną z Koła Młodych KIK. W X 1985 organizator w Filii UW protestu w obronie prof. Andrzeja Wyrobisza i prof. Adama Dobrońskiego, odwołanych z funkcji dziekana i prodziekana Wydz. Humanistycznego przez ministra oświaty. 1985-1988 członek Tymczasowej Komisji Regionalnej „S” Regionu Białystok, 1988-1989 Regionalnego Komitetu Wykonawczego Regionu Białystok. Od XII 1988 członek Międzyśrodowiskowego Dyskusyjnego Klubu Młodej „S”; w 1989 Niezależnego Ruchu Solidarności Młodych.

1989-1990 członek KZ „S” w Filii UW. IV 1989 – I 1990 członek Prezydium TZR oraz KO Ziemi Białostockiej, wiceprzewodniczący Biura Wyborczego, odpowiedzialny za wybory do Senatu. VI 1989 – I 1990 redaktor naczelny „Biuletynu Informacyjnego «S»” Regionu Białystok. 1989-1994 pracownik naukowo-dydaktyczny w białostockiej Filii UW, 1993-1994 redaktor naczelny „Gazety Współczesnej”, 1994-2000 prezes AWH Edytor SA w Białymstoku, 2001-2003 Dolnośląskiego Wydawnictwa Prasowego we Wrocławiu, 2003-2005 dyr. ds. rozwoju w Presspublica Sp. z o.o., 2005-2008 prezes Wydawnictwa Prasa Podlaska.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Do 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łomży w ramach SOS krypt. Dziennikarze; do 30 VI 1985 przez Wydz. III WUSW w Białymstoku w ramach KE krypt. Malarz.

Jerzy Autuchiewicz