Krzysztof Prokop

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Prokop, ur. 20 X 1940 w Hyżnem k. Rzeszowa, zm. 29 X 2013 w Przemyślu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Rzeszowie (1959) i Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących w Przemyślu (1969).

1959-1960 pracownik WSK Rzeszów, 1960-1963 Zakładów Metalowych w Nowej Dębie (1960-1962 zasadnicza służba wojskowa), 1963-1982 Fabryki Aparatów Niskiego Napięcia Fanina w Przemyślu, 1983-2005 Zakładów Automatyki Polna.

Od IX 1980 w „S”, organizator Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w Faninie, członek MKZ w Przemyślu, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Południowo-Wschodniego, członek ZR, kierownik Biura Interwencji, sekretarz ZR.

14 XII 1981 (wraz z Wojciechem Kłyżem, wiceprzewodniczącym ZR) przekazał wojewodzie przemyskiemu pismo protestujące przeciwko aresztowaniu działaczy „S”; zatrzymany i przesłuchiwany, poddany dozorowi milicyjnemu. Po 13 XII 1981 organizator pomocy żywnościowej dla rodzin osób internowanych. 19 XI 1982 zwolniony dyscyplinarnie z pracy za zorganizowanie akcji protestacyjnej 10 XI, w rocznicę rejestracji „S”. 1981-1983 wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany na 24 godz., rewizje w domu.

W 1989 uczestnik reaktywowania struktur „S” w zakładzie pracy i regionie. 1990-2006 sekretarz ZR, 1992-2002 przewodniczący Komisji Międzyzakładowej w Zakładzie Automatyki Polna SA.

Autor książki 25 lat Solidarności 1980-2005. Region Południowo-Wschodni. MKZ Jarosław. Region „Ziemia Przemyska” (Przemyśl 2005).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006).

Michał Stręk