Krzysztof Stanisław Grzelczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Stanisław Grzelczyk, ur. 3 VII 1957 w Krośnie Odrzańskim. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Nauk Politycznych (absolutorium 1980, magisterium 1982).

1966-1976 w ZHP; 1976-1978 w SZSP. 1978-1979 rzecznik wrocławskiego SKS, współpracownik KSS KOR i ROPCiO. 1979-1980 współzałożyciel i rzecznik Komitetu Samoobrony Społecznej Ziemi Dolnośląskiej we Wrocławiu; w XII 1979 współorganizator mszy w intencji robotników pomordowanych w XII 1970. 1978-1981 zaangażowany w niezależną działalność wydawniczą: kolporter, współredaktor i autor w „Biuletynie Dolnośląskim” oraz kolporter „Bratniaka”, „Robotnika”, „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, „Podaj Dalej” oraz publikacji Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja i NOW-ej. 1980-1981 instruktor w Przedsiębiorstwie Państwowym Dom Książki we Wrocławiu. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany.

26-31 VIII 1980 uczestnik strajku w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu; od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Domu Książki. W X 1980 współzałożyciel NZS w INP UWr. Od II 1981 sekretarz redakcji w Radiu „S” przy MKZ we Wrocławiu/ZR „S” Dolny Śląsk, od połowy 1981 przewodniczący KZ tamże.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, następnie w Grodkowie (31 XII 1981 współorganizator buntu, za co osadzony karnie na 6 dni w ZK w Brzegu), zwolniony 3 VII 1982. 1982-1983 zatrudniony przy budowie kościoła św. Jerzego we Wrocławiu-Popowicach oraz przy remoncie kościoła św. Jakuba Apostoła w Sobótce; 1983-1985 starszy referent w Unitra-Serwis Wrocław. 1982-1983 kilkakrotnie zatrzymywany.

1985-1992 na emigracji w Kanadzie: 1986-1991 kierowca, pracownik księgowości w Benjamin Film Laboratories w Toronto, 1991-1992 bibliotekarz w Bibliotece Publicznej w Toronto. W 1992 pracownik gabinetu dyr. Dolnośląskiego Banku Gospodarczego we Wrocławiu; 1992-1993 kierownik Biura Reklam Urzędu Miejskiego tamże; 1993-1994 dyr. ds. kolportażu w Phoenix Intermedia tamże; 1994-1995 dyr. Phoenix Consulting; 1995-1998 inspektor ds. kontroli i promocji w Urzędzie Gminy w Długołęce k. Wrocławia; w 1999 szef Biura ds. Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego; 1999-2000 prezes Zarządu CP Media Wydawnictwo Wrocław; 2000-2005 dyr. biura UM Wrocław; od 2002 zaangażowany na rzecz ruchów demokratycznych na Ukrainie (m.in. 2004-2005 wsparcie dla Pomarańczowej Rewolucji) i mniejszości polskiej na Białorusi (m.in. interwencje na rzecz Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys). 2005-2007 wojewoda dolnośląski; 2008-2009 z-ca dyr. IPN, Oddział Wrocław. 2009-2010 doradca w gabinecie prezesa NBP; 2012-2013 wicedyr. (na Polskę, siedziba we Wrocławiu) w brukselskiej fundacji New Direction. Od II 2013 bez stałego zatrudnienia. 1991-1998 w PC, od 2003 w PIS.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Honorowym Krzyżem Sybiraków (2007), Medalem Pro Memoria (2008).

Do 27 VIII 1987 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Kaskader.

Kamil Dworaczek, Nina Rzepka