Krzysztof Szeląg

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Szeląg, ur. 22 XII 1964 w Cieszynie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1989).

W l. 80. podczas studiów w WSP kolporter pism podziemnych, m.in. „Ość” (współpraca z Romualdem Bożko i Stanisławą Krauz) i „RIS” oraz książek wydawanictw podziemnych; w 1988 współpracownik redakcji pisma „Ość”, autor tekstów (ps. Franciszek Karwiński); w XII 1988 przemycał podziemną prasę do Czech. W 1987 SB skonfiskowała mu film ze zdjęciami wykonanymi podczas wizyty Jana Pawła II w Gdańsku.

W 1989 współzałożyciel KO w Zebrzydowicach. 1989-1993 pracownik Oddziału Zabytków Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, od 1994 Książnicy Cieszyńskiej.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003).

Do 25 V 1988 rozpracowywany Wydz. III/III WUSW w Opolu w ramach SOS krypt. Kwiatek.

Andrzej Kamiński