Krzysztof Tadeusz Grzegorz Chrystowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Tadeusz Grzegorz Chrystowski, ur. 20 VIII 1951 w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, kierunek ekonometria (1974).

1974-1983 pracownik Rządowego Centrum Informatycznego Cenplan, Komisja Planowania przy Radzie Ministrów.

Od IX 1980 w „S”, organizator struktur „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego przy RCI, następnie przewodniczący KZ, organizator strajków zakładowych: w X/XI 1980 o zarejestrowanie „S”, w III 1981 w związku z tzw. kryzysem bydgoskim; w 1981 współorganizator Sekcji Informatycznej Regionu Mazowsze.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce (represjonowany za organizowanie wspólnych modlitw internowanych, współwydawca i współautor pisma więziennego „Koniem przez Świat”), Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach, na początku XII 1982 zwolniony. W związku z likwidacją RCI zwolniony z pracy; 1983-1988 kierownik Zakładu Eksploatacji w Centrum Informatycznym na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1983 zaangażowany w pomoc osobom represjonowanym: m.in. współpracownik Duszpasterstwa Byłych Internowanych przy kościele Seminaryjnym w Warszawie, firmy Unia Sp. z o.o. organizującej zatrudnienie i wsparcie finansowe dla osób represjonowanych. 1983-1986 kolporter niezależnych wydawnictw; autor publikacji w piśmie „Baza”, zaangażowany w prace techniczne przy instalacji przekaźników Radia „S”.

W 1989 uczestnik przygotowań do wyborów parlamentarnych 4 IV: m.in. dostawca sprzętu komputerowego dla solidarnościowego Krajowego Biura Wyborczego, wykonawca informatycznej obróbki bazy danych kandydatów opozycji. W 1991 współautor Założeń Programu Gospodarczego dla PC. 1986-1997 prezes Zarządu Unia Sp. z o.o., od 1997 Przewodniczący Rady Nadzorczej BGM Consulting Group SA.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

?