Krzysztof Trzaska

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Krzysztof Trzaska, ur. 22 X 1960 w Dąbrowie Górniczej. Ukończył I LO tamże (1979). 1980-1984 student Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Prawa i Administracji.

Od 1980 w NZS; 19 XI – 11 XII 1981 uczestnik strajku na UŚ solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, współpracownik z ramienia NZS z zakładowymi strukturami „S”.

17-18 XII 1981 zatrzymany i przesłuchiwany w KM MO w Dąbrowie Górniczej, od 1982 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. Solidarności Walczącej, KPN, NZS, Ruchu WiP, 1987-1989 prowadził punkt kolportażu w swoim mieszkaniu. Wielokrotnie zatrzymywany prewencyjnie na 48 godz., kilkukrotne rewizje w mieszkaniu. W 1984 pracownik KWK Katowice w Katowicach, 1984-1985 Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Damel w Dąbrowie Górniczej i w PZU tamże, 1985-1986 Huty Katowice, 1986-1987 Domu Książki w Katowicach. 1985-1989 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej; w 2. połowie l. 80. pośredniczył w przekazywaniu informacji zachodnim radiostacjom: Radiu Wolna Europa, Głosowi Ameryki, RFI, BBC (przez Leszka Moczulskiego, Zofię i Zbigniewa Romaszewskich, Jerzego Kolarzewskiego). 1987-1989 współpracownik podziemnego pisma „Wolny Związkowiec”, przedstawiciel redakcji w TKZ „S” w HK. W XII 1987 zatrzymany pod KWK Wujek, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. Członek Komitetu Założycielskiego „S” w HK, 13 IV 1988 sygnatariusz wniosku o rejestrację w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. Od 1986 działacz KPN Obszar V, w 1988 współpracownik podziemnego pisma „Naród i Niepodległość”. 1988-1989 w PPS, szef struktur na Śląsku i w Zagłębiu, członek Rady Naczelnej PPS we Wrocławiu. W 1988 zatrudniony w HK Zakład Koksowniczy Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. W V 1988 po wiecu solidarności ze strajkującymi robotnikami z HiL zwolniony z pracy, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. Do II 1989 bez zatrudnienia, korzystał z pomocy Komisji Interwencji i Praworządności. 23 VIII 1988 po próbie zorganizowania strajku zatrzymany na terenie KWK Czerwone Zagłębie, skazany przez kolegium ds. wykroczeń w Sosnowcu na 14 dni aresztu i wysoką kwotę kosztów postępowania, osadzony w areszcie RUSW w Katowicach.

W 1989 ponownie przyjęty do pracy w ZK Przyjaźń HK, współorganizator strajku tamże, odpowiedzialny za informację i zabezpieczenie zakładu. 1989-1992 II wiceprzewodniczący KZ „S” w ZK Przyjaźń, w 1992 członek Krajowej Komisji Hutnictwa. 1993-2003 zaprzestał działalności związkowej, od 2004 ponownie członek „S” w ZK Przyjaźń.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

30 I 1986 – 17 X 1989 rozpracowywany przez p. V-1 RUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach SOS krypt. Wytapiacz.

Halina Żwirska