Krzysztof Węglowski-Król

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Węglowski-Król, ur. 1 IV 1961 w Nowym Sączu. Ukończył Technikum Samochodowe w Nowym Sączu (1984).

1979-1994 ślusarz, następnie elektromechanik w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu.

W VIII 1980 uczestnik kilkugodzinnych przerw w pracy w ZNTK (m.in. postulaty płacowe i utworzenia wolnych związków zawodowych). Od IX 1980 w „S”. 9-11 I 1981 w czasie strajku w Ratuszu przekazywał wiadomości rodzinom strajkujących; kolporter niezależnych wydawnictw.

13 XII 1981 – 1989 w podziemnych strukturach „S”, kolporter ulotek na terenie ZNTK. W 1982 współzałożyciel, drukarz i kolporter „Wiadomości Nowosądeckich” (z Tadeuszem Piaseckim, Józefem Jareckim, Krzysztofem Witowskim, Zbigniewem Leśniakiem, Mieczysławem Górskim, Kazimierzem Plewą), drukowanych m.in. na wieży kościoła św. Małgorzaty. Zbierał informacje o nastrojach społecznych, represjach, formach aktywności opozycji. 1982-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Mszy za Ojczyznę. 22 II 1982 aresztowany (pobity po zatrzymaniu), przetrzymywany w WUSW i AŚ w Nowym Sączu, następnie w AŚ w Krakowie; 6 V 1982 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na 4 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Nowym Sączu i Hrubieszowie; 14-19 IX 1982 (w ZK w Hrubieszowie) uczestnik głodówki o przyznanie statusu więźnia politycznego; w czasie odbywania wyroku uczestnik lekcji j. angielskiego; 25 V 1983 warunkowo zwolniony, następnie objęty amnestią z 1983. II-III 1982 liczne rewizje w domu, w V 1982 zwolniony z pracy; V-VI 1983 bez zatrudnienia, następnie przeniesiony na gorsze stanowisko (do 1989 brak możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami). 1983-1985 wielokrotnie wzywany na rozmowy i przesłuchania przez SB (stosowano sankcje administracyjne wobec rodziny w sprawach majątkowych). W V 1988 uczestnik przestojów w pracy na znak solidarności ze strajkującymi w kraju.

Od 1994 nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu.

Odznaczony Medalem Pamiątkowym: NSZZ „S” 1980-2005 Region Małopolska (2005) oraz Medalem Pamiątkowym: XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S” (2008).

Sławomir Chmura