Krzysztof Wasilewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Wasilewski, ur. 2 IX 1960 w Białymstoku. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Od 1980 pracownik Ośrodka Transportu Leśnego w Białymstoku.

Mąż zaufania KZ „S” przy Zarządzie Lasów Państwowych w Białymstoku. W XI 1981 usunięty z pracy za działalność związkową.

Od 13 XII 1981 działacz podziemia, drukarz „Naszego Głosu”, podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność»” (kontakty ze Stanisławem Przestrzelskim, któremu przekazywał do druku różne pisma, w tym „Nasz Głos” – pismo Młodzieżowego Komitetu Obrony Społecznej). Sanitariusz w Kolumnie Transportu Sanitarnego. Kolporter podziemnych wydawnictw (także plakatów i ulotek przewożonych karetką). W 1984 zatrudniony na poczcie i zwolniony z zajmowanego stanowiska pod naciskiem SB; zatrzymany przez funkcjonariuszy SB, po złożeniu zeznań uwolniony. Długo pozostawał bez zatrudnienia, utrzymywał się z uprawy i sprzedaży pomidorów; w ukryciu do amnestii w 1984 (pomocy udzielił mu Jan Beszta-Borowski).

1 X 1989 wyemigrował do Kanady, potem do USA. Do kraju powrócił 13 XII 1998. Prowadził działalność gospodarczą. Od VIII 1999 skarbnik Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, od 2001 wiceprzewodniczący, od 2006 przewodniczący. W 2002 ukończył Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Od 2004 pracownik Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Do 22 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Białymstoku w ramach SOS krypt. Masoni; do 9 VI 1984 w ramach KE krypt. Major; do 9 VI 1984 w ramach SOR krypt. Chińczyk; 19 XII 1984 – 12 XII 1986 przez RUSW w Białymstoku w ramach SOS krypt. Kolporterzy.

Marek Kietliński