Krzysztof Zaniewski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Krzysztof Zaniewski, ur. 2 IX 1957 w Ełku. Ukończył LO w Jastrzębiu-Zdroju (1974), absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydz. Zamiejscowy w Chorzowie (2000) oraz Wyższej Szkoły Controllingu tamże (2008).

1976-1981 zatrudniony w KWK Borynia w Jastrzębiu-Zdroju.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku tamże, od IX 1980 w „S”.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku tamże, członek KS. 16 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Jastrzębiu-Zdroju; internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej. 30 XII 1981 przewieziony na 48 godz. do KW MO w Katowicach, następnie do AŚ tamże, aresztowany, 23 I 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na karę 3 lat więzienia, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich (13 VII – 1 VIII 1982 uczestnik głodówki), Kłodzku, 27 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa, zwolniony z pracy. 1984-1989 zatrudniony w Rybnickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Węglowego Peberow.

1989-1991 członek KO w Gogołowej. W 1989 przywrócony do pracy w KWK Borynia. 1989-1991 wiceprzewodniczący KZ „S”, w 1990 delegat na III WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1993-1997 pracownik Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, od 1997 KWK Jas-Mos.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

W 1984 rozpracowywany przez p. V-2 RUSW w Jastrzębiu-Zdroju w ramach SOR krypt. Borek.

Andrzej Kamiński