Lech Adamczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Lech Adamczyk, ur. 6 VI 1947 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa (1969).

1969-1970 planista w Instytucie Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej, 1970-1972 aplikacja sędziowska w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu, w 1972 prawnik w Wydz. Organizacyjno-Prawnym Urzędu Wojewódzkiego tamże, 1973-1976 aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (Zespół Adwokacki nr 1), radca prawny w Fabryce Dywanów w Kowarach, Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze oraz Spółdzielni Rzemieślniczej tamże, 1977-1980 adwokat w ZA nr 1 w Wałbrzychu, 1980-1986 w ZA nr 1 w Oleśnicy, 1986-1993 w ZA nr 2 we Wrocławiu. 1966-1989 członek KIK we Wrocławiu. W III 1968 uczestnik demonstracji we Wrocławiu. Przed 1980 doradca prawny SKS i ROPCiO we Wrocławiu. 1977-1980 kolporter w Wałbrzychu niezależnego pisma „Robotnik”.

Od jesieni 1980 doradca MKZ we Wrocławiu, następnie ZR Dolny Śląsk.

13 XII 1981 – 6 I 1983 w ukryciu, do IV 1983 współpracownik RKS, prawnik w Społecznej Komisji Rewizyjnej (m.in. z Mieczysławem Zlatem); od 1983 współpracownik Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu; 1987-1989 współpracownik RKW „S” Dolny Śląsk; kolporter m.in. ulotek, znaczków poczt podziemnych, kaset audio.

W 1989 w sekcji prawnej KO we Wrocławiu. We IX 1989 współzałożyciel Towarzystwa im. Edyty Stein. 1990-2002 radny Miasta Wrocław. Od 1994 w UW, od 2001 w PO. Od 1993 adwokat w kancelarii adwokackiej.

1984-1986 rozpracowywany przez Wydz. V-1/Inspektorat 2 WUSW we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Sum-3, 1986-1990 SOR krypt. Ikar.

Małgorzata Preisner-Stokłosa