Lech Marian Jeziorny

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Lech Marian Jeziorny, ur. 14 III 1959 w Tychach. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Inżynierii Lądowej (1985).

Od 1978 związany z Duszpasterstwem Akademickim oo. dominikanów Beczka, kolporter wydawnictw niezależnych (m.in. „Bratniak”, „Sygnał”, „Biuletyn Informacyjny”), organizator działalności samokształceniowej (seminariów i spotkań akademickich, m.in. w Beczce), uczestnik mszy rocznicowych. Od 1979 członek krakowskiego RMP; 8 VI 1979 inicjator przemarszu z krzyżem studenckim z kościoła na Skałce na Miasteczko Studenckie w czasie pielgrzymki Jana Pawła II. W 1980 współzałożyciel pisma młodych katolików „Wyzwolenie”, autor, redaktor, organizator, kolporter; 1980-1981 współpracownik pisma „Bratniak”; współorganizator obchodów rocznicowych i manifestacji patriotycznych w Krakowie 11 XI 1980 i 3 V 1981; w VIII 1980 obserwator strajków w Gdańsku.

Od IX 1980 w NZS; 1980-1989 jeden z liderów RMP w Krakowie, rzecznik; od IX 1981 pracownik ZR Śląsko-Dąbrowskiego, członek „S”; od 1981 w Klubie Służby Niepodległości (Kraków, Katowice).

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa (kilkakrotnie podejmował głodówki), Kielcach-Piaskach, 24 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu członek nieformalnego komitetu politycznego RMP; od 1982 współzałożyciel, członek redakcji pism „Solidarność Narodu”, „Polityka Polska”, wydawnictwa Biblioteka Polityki Polskiej; współorganizator pracy wydawniczej, kolporter wydawnictw podziemnych. 1983-1986 kolporter w wydawnictwie oo. michalitów Michalineum w Markach k. Warszawy. 1984-1987 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy (współpracownik ks. Kazimierza Jancarza). 1984-1989 w Klubie Myśli Politycznej Dziekania w Warszawie. Od 1985 współzałożyciel, członek władz Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego (zalegalizowanego w 1987), 1989-1995 wiceprezes. 1985-1987 projektant w Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Służby Zdrowia w Krakowie, 1987-1990 w Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych Gdańsk (d. Spółdzielnia Pracy Świetlik), kierownik Filii w Krakowie.

W 1989 członek Małopolskiego KO „S” z ramienia KTP. 1989-1991 w Forum Prawicy Demokratycznej. 1990-1991 dyr. Instytutu Przemysłowo-Handlowego im. Mirosława Dzielskiego – Fundacji Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego w Krakowie. 1991-1993 społeczny doradca prezydenta Krakowa Józefa Lassoty. Od 1991 własna działalność gospodarcza: Biuro Doradztwa Gospodarczego (1995-2000 zawieszona). W 1994 współzałożyciel Klubu 12 Września. W 1995 szef sztabu wyborczego Hanny Gronkiewicz-Waltz w Krakowie w wyborach prezydenckich, współzałożyciel Ruchu Stu w Krakowie. 1995-1999 dyrektor inwestycyjny w Chase Fund Management Polska Sp. z o.o., 1999-2004 przewodniczący Rady Nadzorczej, następnie prezes Zarządu w Zakładach Mięsnych w Krakowie SA.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Do 4 II 1983 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO Krakowie w ramach SOS krypt. Marian.

Anna Kawalec, Sławomir Chmura