Lech Różański

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Lech Różański, ur. 30 IX 1938 w Poznaniu. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, kierunek farmacja (1960), w 1972 doktorat.

1972-1993 pracownik Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w IOR, następnie wiceprzewodniczący KZ; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska, następnie na I KZD, przewodniczący pierwszego zespołu Komisji Programowej KZD.

Po 13 XII 1981 współorganizator podziemnych struktur „S” Regionu Wielkopolska, główny organizator Konspiracyjnego ZR; 28 XII 1982 aresztowany z tzw. grupą TZR, w I 1983 zwolniony.

W 1989 członek KO „S” województwa poznańskiego. 1991-1992 w PC. 1989-1991 członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu, przewodniczący społecznej Komisji Mieszkaniowej, 1991-1992 prezes Zarządu SM; 1998-1999 przewodniczący Rady Osiedla. Inicjator, organizator Rad Rodziców w szkołach, pierwszy przewodniczący Rady Rodziców w poznańskim LO im. Adama Mickiewicza. Od 1995 członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Od 1999 pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Barbara Fabiańska