Lech Sokołowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Lech Sokołowski, ur. 8 IV 1932 w Łomży, zm. 1995 w Jeleniej Górze. Wykształcenie średnie, technik górnik.

W 1980 pracownik Huty Warszawa.

W VIII 1980 wiceprzewodniczący Zakładowego KS; 1980-1981 członek Prezydium, wiceprzewodniczący KZ „S” Pracowników Huty Warszawa, przewodniczący Komisji ds. Interwencji; delegat na WZD Regionu Mazowsze. W 1981 członek MKZ Mazowsze; wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Hutników „S”.

W XII 1981 członek KS w Hucie Warszawa; 15 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w ZK Warszawa-Białołęka; w I 1982 uniewinniony przez Sąd Wojewódzki w Warszawie; przeniesiony na gorsze stanowisko pracy. 1982-1989 koordynator prac Krajowej Sekcji Hutników; kolporter (m.in. pisma „Hutnicy 82”, „Solidarność Hutnicza”, „Nasza Solidarność”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, książki wydawnictw NOWa, Krąg, CDN; znaczki). Współorganizator wystaw niezależnych w kościele Przemienienia Pańskiego w Grodzisku. 4 IV 1984 aresztowany w Sosnowcu, przetrzymywany w AŚ w Katowicach przy ul. Mikołowskiej, zwolniony na skutek amnestii. Od 1984 na rencie.

Tomasz Szostek