Lech Stanisław Antonowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Lech Stanisław Antonowicz, ur. 14 V 1940 w Wilnie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1964), w 1979 doktorat.

1966-2006 główny specjalista w Biurze Projektów Geologicznych Geonafta w Warszawie (obecnie w ramach PGNiG).

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w BPG Geonafta, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze.

Po 13 XII 1981 przewodniczący TKZ w Geonafcie, od 1982 współorganizator kolportażu prasy podziemnej, zakładowej biblioteki wydawnictw niezależnych, działalności samokształceniowej, zbierania składek związkowych i uroczystości patriotyczno-religinych; 1984-1989 (m.in. z Waldemarem Pernachemem, Andrzejem Święcickim i Gabrielą Konopczyńską) redaktor i autor w podziemnym piśmie „Baza” (udostępniał mieszkanie na potrzeby pisma i wydawnictwa Baza).

Od 1990 w PC, następnie w RTR. Od IV 1990 członek SDP.

Autor publikacji z dziedziny geologii naftowej.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

Beata Losson