Lech Tęcza

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Lech Tęcza, ur. 7 X 1943 w Tarnowskiej Woli k. Tarnobrzegu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Zabrzu (1961).

1961-1984 zatrudniony w KWK Makoszowy w Zabrzu. 1966-1968 w PZPR.

Od IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego „S”, od V 1981 członek KZ, przewodniczący Komisji Oddziałowej.

13 XII 1981 współinicjator próby zorganizowania strajku w kopalni. 1982-1989 współpracownik Miejskiego Komitetu Oporu „S” w Zabrzu, kolporter pism podziemnych, m.in. biuletynu MKO „Bibuła”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, „Tygodnika Mazowsze” oraz książek oficyny NOWa, w jego mieszkaniu jeden z punktów rozdziału wydawnictw. 26 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, zwolniony 26 XI 1982. 1983-1985 zbierał składki na pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. W 1984 zwolniony z pracy w kopalni. Od 1984 na rencie.

IV 1989 – 1990 członek KO w Zabrzu.

1986 – 14 XI 1989 rozpracowywany przez p. III MUSW w Zabrzu w ramach KE krypt. Gruby.

Teresa Brodzka