Leon Andrzej Klamann

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Leon Andrzej Klamann, ur. 10 XI 1946 w Gdyni. Ukończył Technikum Mechaniczne w Warszawie przy Fabryce Wyrobów Precyzyjnych (1970).

1965-1968 pracownik Zakładów Urządzeń Okrętowych Hydroster, 1967-1968 zasadnicza służba wojskowa, 1969-1972 zatrudniony w Fabryce Wyrobów Precyzyjnych im. Karola Świerczewskiego w Warszawie, 1972-1990 taksówkarz w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym tamże.

Od IX 1980 w „S”, we IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego w MPT; 1980-1981 członek KZ.

13 XII 1981 – 1989 członek TKZ w MPT – nawiązywał kontakty z in. strukturami podziemnymi, redaktor, drukarz i kolporter „Głosu Wolnego Taksówkarza”, organizator transportu do kolportażu in. podziemnych wydawnictw, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, przewoził ukrywające się osoby. 1981-1989 współpracował z podziemnymi wydawnictwami, m.in. z NOWą i Kręgiem; organizator transportu papieru dla podziemnych drukarni, uczestnik likwidowania mieszkań konspiracyjnych i składów książek. 11 IV 1984 aresztowany, do 21 VII 1984 przetrzymywany w AŚ Warszaw-Mokotów, zwolniony na mocy amnestii; po aresztowaniu zwolniony z pracy, po 2-krotnym odwołaniu ponownie przyjęty. 1984-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy ul. Karolkowej w Warszawie; wychowawca dzieci na obozach.

XI 1989 – III 1990 przewodniczący KZ „S” w MPT. 1990-1998 właściciel taksówki. Od 1994 członek Zarządu i wiceprezes Wolskiego Robotniczego Klubu Sportowego Olimpia.

Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Anna Grażyna Kister