Leonard Kozłowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Leonard Kozłowski, ur. 12 V 1942 w Smolance, woj. podlaskie. Ukończył Technikum Samochodowe w Kaliszu (1966).

1968-1975 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Białymstoku, Przedsiębiorstwa Transportu PM, 1975-1981 PTPM w Warszawie, zakład Białystok, od 1981 OPTPM w Białymstoku (od 2003 Białostocki Przemysł Mięsny SA).

W „S” od IX 1980, we IX 1980 uczestnik strajku w PTPM, przewodniczący KS, następnie przewodniczący Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ, w 1981 delegat na I WZD Regionu Białystok.

Po 13 XII 1981 uczestnik niezależnych manifestacji.

1989-1991 przewodniczący, 1991-1998 wiceprzewodniczący KZ. 1989-2006 delegat na WZD Regionu Białystok (od 1999 Regionu Podlaskiego), członek ZR, 1994-2006 członek Prezydium ZR, 1998-2006 delegat na zjazdy Sekcji Krajowej Przemysłu Mięsnego, delegat na Kongres Sekretariatu Przemysłu Spożywczego. 1998-2004 przewodniczący Komisji Międzyzakładowej w OPTPM, następnie w PMB SA, 1998-2002 członek Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Mięsnego. Od 2004 na świadczeniach przedemerytalnych. Od 1989 członek Rady Osiedla przy Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa w Białymstoku, od 2006 przewodniczący Rady Osiedla.

?