Leonard Warda

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Leonard Warda, ur. 10 X 1940 w Juncewie k. Żnina. Ukończył ZSZ w Wągrowcu (1958).

1959-1974 pracownik Zakładów Aparatury Chemicznej Chemet w Tarnowskich Górach, 1974-1982 Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos tamże. 1965-1972 w PZPR.

21-22 VIII 1980 uczestnik strajku w Fazosie, od IX 1980 w „S”; X-XII 1981 wiceprzewodniczący KZ.

14-17 XII 1981 współorganizator strajku w Fazosie, członek KS. 17-21 XII 1981 w ukryciu, 21 XII 1981 po powrocie do pracy aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Zabrzu, 16 II 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 3,5 roku więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Raciborzu i Wrocławiu, od 23 XI 1982 przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, w III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa; zwolniony z pracy. 1982-1990 bez zatrudnienia. 1982-2000 współorganizator Mszy za Ojczyznę, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.

1990-2000 przywrócony do pracy w Fazosie, od 2000 na świadczeniach przedemerytalnych, od 2006 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Do 5 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Błysk.

Weronika Rudnicka