Leopold Sobczyński

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Leopold Sobczyński, ur. 5 II 1948 w Nowym Dworze Gdańskim, zm. 13 II 2012 w Jastrzębiu-Zdroju. Ukończył LO w Wodzisławiu Śl. (zaocznie, 1980).

1964-1968 zatrudniony w Stoczni Gdańskiej im Lenina, 1968-1970 w Gdańskim Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Rolnictwa Eltor Oddział w Kwidzynie, w 1971 w KWK Borynia w Jastrzębiu-Zdroju, od 1971 w KWK Manifest Lipcowy (obecnie Zofiówka) tamże. W XII 1970 uczestnik demonstracji ulicznych w Gdańsku.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku; od 29 VIII 1980 członek MKS w KWK Manifest Lipcowy; od IX 1980 w „S”, od XII 1980 członek KZ; przewodniczący oddziałowy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej; od X 1981 oddelegowany do pracy w KZ.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy spacyfikowanego przez ZOMO; następnie przez 14 dni w ukryciu. 8/9 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, następnie w Zabrzu-Zaborzu, Kokotku, ponownie w Zabrzu-Zaborzu, 24 VII 1982 zwolniony. 1982-1988 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnik Mazowsze” „Ość” i „RIS”, książki wydawnictwa NOWa) w Jastrzębiu-Zdroju, współpraca m.in. z Romanem Horakiem, Henrykiem Ochnio. 3 XII 1983 organizator i uczestnik delegacji górników z jastrzębskich kopalń do Lecha Wałęsy z okazji przyznania nagrody Nobla; 1984-1986 kilkakrotnie przesłuchiwany w RUSW w Jastrzębiu-Zdroju. W VIII 1988 organizator pomocy żywnościowej dla strajkujących w KWK Manifest Lipcowy i KWK Borynia, następnie członek Tymczasowej KZ. W II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

W 1989 współzałożyciel KO w Jastrzębiu-Zdroju. 1989-1992 członek KZ „S” w KWK Manifest Lipcowy; 1992-2005 oddelegowany do pracy w Delegaturze ZR Śląsko-Dąbrowskiego „S” tamże. 1991-1996 w PC, współzałożyciel i przewodniczący w Jastrzębiu-Zdroju; od 2001 założyciel i członek PiS w Jastrzębiu-Zdroju; 2001 – II 2007 członek Prezydium Zarządu Okręgowego w Rybniku. 1998-2002 radny Miasta Jastrzębie-Zdrój z listy AWS; 2006-2010 z listy PiS.

Andrzej Kamiński