Lesław Martin

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Lesław Martin, ur. 29 I 1948 w Goleniowie Śląskim, zm. 23 I 1985 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Elektryczne we Wrocławiu (1968).

1968-1984 zatrudniony w WSS Społem, Oddział Produkcji Piekarskiej we Wrocławiu (1969-1971 zasadnicza służba wojskowa).

Od IX 1980 w „S”; od IX członek Komitetu Założycielskiego w WSS Społem OPP, następnie członek Komisji Rewizyjnej tamże.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, następnie w Nysie, 9 III 1982 zwolniony. 10 V 1982 ponownie internowany w Grodkowie za próbę zorganizowania strajku piekarzy, 23 VII 1982 zwolniony. 1982-1985 uczestnik podziemnej struktury zakładowej „S” i struktur kolportażowych RKS „S” Dolny Śląsk; kolporter podziemnych pism, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Dolnośląska”, „Wiadomości Bieżące”, „Solidarność Walcząca”; uczestnik protestów ulicznych we Wrocławiu; VI 1982 – 1985 związany z Solidarnością Walczącą. Drukarz podziemnych pism, m.in. 1983/1984 „Dziennika Wojennego” oraz w 1984 „Apelu”. Za kolportaż oraz demonstracyjnie okazywaną wrogość wobec członków OOP PZPR w zakładzie przeniesiony karnie na inne stanowisko pracy ze znacznie niższym uposażeniem – Sąd Pracy oddalił sprawę. W 1984 zwolniony z pracy, następnie zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Specjalistycznych Dekar we Wrocławiu. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., nękany przeszukaniami mieszkania i miejsca pracy oraz rozmowami ostrzegawczymi.

23 I 1985 zmarł w wyniku obrażeń odniesionych 11 I 1985 na skutek upadku z kładki nad torami Dworca PKP Wrocław Główny. Wszystkich okoliczności śmierci nigdy nie wyjaśniono.

28 VIII – 10 X 1983 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Desperat.

Ewa Chabros