Leszek Żabski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Żabski Leszek, ur. 2 V 1956 w Bliszczycach k. Głubczyc. Ukończył Technikum Mechaniczno-Odlewnicze w Myszkowie (1980).

Od XI 1980 w „S”, zatrudniony w WSS Społem w Prudniku, skąd odszedł po redukcji etatów przeprowadzonej na wniosek działaczy „S”; w 1981 w kolejarskiej Komisji Zakładowej „S” Węzła PKP w Kędzierzynie-Koźlu.

Jako konduktor wraz z Adamem Bielskim (kierownikiem pociągu) i Ryszardem Różańskim przewoził co miesiąc materiały konspiracyjne z Warszawy, Lublina, Gdańska; od 1983 uczestnik Duszpasterstwa Kolejarzy (kapelan: ks. Eugeniusz Zarębski); na spotkaniach (m.in. podczas corocznych uroczystości św. Katarzyny) kładziono silny nacisk na treści patriotyczne, wykorzystywano je też do wymiany materiałów opozycyjnych. Od 1985, po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, członek Bractwa Oblatów św. Brygidy, w którym zaangażowani byli czołowi działacze opozycyjni z terenu Kędzierzyna-Koźla (m.in. A. Bielski, Kazimierz Klucznik, Bronisława i Kazimierz Przybyłowie, Krystyna Niedźwiecka, Irena Krzyżanowska); uczestnik ogólnopolskich dni skupienia (Nałęczów, Lublin, Kazimierz Dolny, Bydgoszcz); w 1986 w ramach zajęć formacyjnych w Gdańsku przygotowywano się do pielgrzymki Jana Pawła II i spotkania papieża z ludźmi „S” (członkowie bractwa pełnili służbę porządkową – z Opolszczyzny ok. 70 osób). Uczestnik corocznych czuwań przy grobie ks. J. Popiełuszki. W jego domu odbywały się comiesięczne spotkania formacyjne (struktury bractwa organizowały m.in. zajęcia samokształceniowe; w VIII pikietowano sklepy oferujące alkohol).

Po 1989 członek Zarządu KZ „S” Węzła PKP w Kędzierzynie-Koźlu; współorganizator kolejnych kampanii wyborczych środowisk solidarnościowych; działacz KO Ziemi Kozielskiej, 1991-1993 w PC, w 1995 pełnomocnik ROP w woj. opolskim, 1996-1997 przewodniczący Zarządu Okręgowego ROP w Opolu, członek Rady Naczelnej; w 1998 przewodniczący Zarządu Okręgowego Ruchu Katolicko-Narodowego w Opolu, 1998-2002 członek Rady Naczelnej RKN, 2002-2006 delegat do Sekcji Krajowej „S” kolejarzy.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1993).

1986-1988 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Biel; do 22 V 1989 rozpracowywany przez p. V/VIII RUSW w Kędzierzynie Koźlu w ramach KE krypt. Żaba.

Antoni Maziarz