Leszek Aleksander Karwecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Leszek Aleksander Karwecki, ur. 28 VIII 1953 w Solcu Kujawskim. Absolwent Akademii Bydgoskiej Kazimierza Wielkiego (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), kierunek politologia (2002).

W 1972 referent administracyjno-gospodarczy w Spółdzielni Inwalidów Współpraca w Bydgoszczy, XI 1972 – I 1973 spedytor w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynieryjnego, II 1973 – VII 1977 samodzielny referent ds. zaopatrzenia w Spółdzielni Inwalidów Twórczość, VIII 1977 – IV 1984 kierownik magazynu w WSS Społem w Bydgoszczy. 1972-1973 członek ZSMP.

We IX 1980 jeden z inicjatorów Komitetu Założycielskiego „S” przy WSS Społem w Bydgoszczy, przewodniczący Koła Zakładowego nr 10 „S” tamże, członek KZ „S”. Założyciel i członek Komisji ds. Żywności przy ZR Bydgoskiego. W 1981 uczestnik Krajowych Konferencji ds. Żywności. 19 III 1981 organizator blokady dostaw żywności wymierzonej w MO, Komitet Miejski i Komitet Wojewódzki PZPR, Urząd Miejski i Urząd Wojewódzki (bojkot formalnie trwał do 13 XII 1981), organizator akcji blokowania sprzedaży żywności wśród elit partyjnych.

13 XII 1981 – 8 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach. Współtwórca, współwydawca (ze Stanisławem Świątkiem, Zbigniewem Ankiersteinem, Antonim Szymkowskim) gazetki więziennej „Wiadomości Potulickie”, uczestnik głodówek. Po wyjściu z internowania przeniesiony na gorsze stanowisko pracy, kilkakrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany (odmówił podpisania lojalki), w 1984 zmuszony do zmiany pracy. 1982-1984 zaangażowany w kolportaż. 1982-1989 uczestnik Mszy za Ojczyznę, współorganizator spotkań opozycjonistów w Kościele św. Andrzeja Boboli. II 1986 – XI 1990 zatrudniony w Regionalnym Związku Spółdzielni Inwalidów.

1990–1994 własna działalność gospodarcza, II 1995 – VIII 2007 referent w Wydz. Gospodarki i Geodezji w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy. W 1995 w ROP, w 1996 w AWS; w 2004 członek Inicjatywy dla Polski Aldony Kameli Sowińskiej; od 2005 w PiS. Od XI 2007 specjalista w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bydgoszczy.

Wyróżniony Odznaką XXV-lecia NSZZ „S” (2005).

Katarzyna Grysińska