Leszek Andrzej Mroczkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Leszek Andrzej Mroczkowski, ur. 8 X 1931 w Warszawie. Ukończył Liceum Zawodowe w Warszawie (1964).

1948-1951 żołnierz WiN z okresu tzw V Komendy Głównej WiN, kontrolowanej przez UB w ramach operacji Cezary, z-ca dowódcy oddziału specjalnego, odpowiedzialnego za przerzut żołnierzy podziemia niepodległościowego na Zachód. W 1951 aresztowany w Jeleniej Górze; przewieziony do WUBP we Wrocławiu, wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany fizycznym i psychicznym torturom, przetrzymywany w jednoosobowej celi. W 1952 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu skazany na karę śmierci, w II instancji wyrok zmniejszono do 12 lat więzienia, osadzony w ZK we Wronkach, w 1957 zwolniony na mocy amnestii. 1959-1969 pracownik Zakładów Przemysłu Odzieżowego Cora w Warszawie, 1970-1971 Centralnego Szpitala MON (zwolniony ze względu na służbę w WiN), 1971-1980 Zakładów Elektronicznych Tewa w Warszawie, 1980-1987 Zakładu Materiałów Elektrycznych tamże.

W VIII 1980 współorganizator KS w ZME; od IX 1980 w „S”, członek KZ.

1982-1989 współpracownik MRKS, organizator hurtowego punktu kolportażu wydawnictw podziemnych (pism m.in. „CDN – Głosu Wolnego Robotnika”, „Robotnika”, „Tygodnika Mazowsze”; książek NOWej, Kręgu, CDN; znaczków poczt podziemnych), koordynator dostaw do Krakowa, Katowic, Przemyśla, Zakopanego, Poznania. W tym samym okresie współorganizator kursów z zakresu prawa dla działaczy związkowych. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. W 1985 uczestnik głodówki w obronie więźniów politycznych w Krakowie-Bieżanowie. 1987-1989 pracownik Przedsiębiorstwa Construction w Warszawie.

1989-1992 prezes Zarządu w Zakładzie Robót Elektrycznych Eltima Sp. z o.o. w Warszawie. Od 1990 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Od 1992 na emeryturze. Od 2001 podporucznik WP w stanie spoczynku.

Wyróżniony odznaką Weteran Walk o Niepodległość (1997), odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Od 26 II 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOS/KE krypt. Rodzina, 22 XI 1985 materiały przekazano do DUSW Warszawa-Żoliborz.

Tomasz Szostek