Leszek Duklanowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Leszek Duklanowski, ur. 22 VIII 1947 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej Wydz. Budowy Maszyn (1972).

1972-1975 pracownik PKP w Szczecinie, 1975-1978 Fabryki Urządzeń Budowlanych Hydroma tamże, 1978-1981 i 1990-1991 Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście, w 1982 zatrudniony na budowie Domu Samotnej Matki w Karwowie, 1983-1986 w Przedsiębiorstwie Aparatury i Urządzeń Pomiarowych Meratronik w Szczecini.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Zarządzie Portu, od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący Komisji Oddziałowej, redaktor i wydawca niezależnego biuletynu „Komunikat”. Od 1980 członek Szczecińskiego Klubu Katolików.

14-15 XII 1981 współorganizator strajku w ZP, zwolniony z pracy. W 1982 członek nieformalnej grupy działaczy w ZP, autor artykułów, współpracownik podziemnych pism, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” (później „BIS”), „Od dołu”, „Grot”, drukarz, kolporter wydawnictw podziemnych, organizator spotkań działaczy podziemia, akcji okolicznościowych; w XI 1982 internowany, przetrzymywany w areszcie WSW w Szczecinie, następnie w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, zwolniony 23 XII 1982; od 1983 współorganizator, członek Rady Pracowniczej w Meratroniku, w 1986 zwolniony z pracy.

Od 1990 własna działalność gospodarcza. 1994-2002 radny Miasta Szczecin, 1994-1998 wiceprezydent Szczecina, 1998-2000 dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 2000-2003 dyr. Rejonowego Urzędu Poczty w Stargardzie Szczecińskim, 2004-2006 Urzędu Gminy w Policach, od 2006 dyr. Centrum Sieci Pocztowej Oddział Rejonowy w Szczecinie. 1991-2004 w ZChN. Od 2004 w PiS. 1994-2004 działacz Stowarzyszenia Salezjańskiej Organizacji Sportowej Salos w Szczecinie, od 2003 wiceprezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, od 2004 członek Zarządu Szczecińskiego Klubu Katolików, od 2005 członek Morskiego Stowarzyszenia Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, od 2006 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

2 VIII 1982 – XI lub XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Biuletyn.

?