Leszek Jakub Sławiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Leszek Jakub Sławiński, ur. 1 V 1927 w Kowlu (obecnie Ukraina), zm. 8 III 1996 w Białymstoku.

1942-1944 żołnierz AK. Po wojnie członek KW OM TUR, ZMP i PZPR (usunięty w 1957); działacz ZZ Pracowników Budownictwa. 1964-1966 wychowawca w internacie Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Białymstoku; od 1972 nauczyciel w Ząbowie; 1976-1978 pracownik agencji reklamowej w Gdańsku, nast. w Warszawie. Od VI 1980 ponownie w Białymstoku.

Od jesieni 1980 w „S”, od X 1980 rzecznik prasowy MKZ „S” w Białymstoku, pierwszy redaktor naczelny „Biuletynu Informacyjnego” MKZ Regionu Białystok; od II 1981 redaktor pisma KKK Pracowników Poligrafii „S” „Kwadrat” w Szczecinie.

W 1989 w Niezależnym Ruchu Społecznym Solidarność im. ks. Jerzego Popiełuszki; współzałożyciel KO w Białymstoku. Na pocz. l. 90. działacz PPS, następnie Solidarności Pracy.

Marek Kietliński