Leszek Koszytkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Leszek Koszytkowski, ur. 5 XI 1955 w Tropach Sztumskich k. Malborka. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek historia (1978).

1966-1970 w ZHP; 1974-1978 w SZSP. 1978-1981 pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu.

We IX 1980 współorganizator, uczestnik kilkugodzinnego strajku ostrzegawczego z postulatami podwyżki płac i zmiany dyrekcji w WBP; od IX 1980 w „S”; członek KZ w WBP; pracownik MKZ „S”, następnie ZR Elbląskiegio, I-VI 1981 rzecznik prasowy MKZ, III-VII 1981 współpracownik „Biuletynu Informacyjnego” MKZ, VIII-XII 1981 redaktor „Biuletynu Informacyjnego” ZR Elbląskiego.

13 XII 1981 – 3 I 1982 w ukryciu; działacz grupy podziemnej skupiającej b. pracowników ZR, drukarz ulotek, uczestnik demonstracji; 4 I 1982 wezwany do KW MO w Elblągu, internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, od 15 VI 1982 w Kwidzynie: 14 VIII 1982 uczestnik akcji protestacyjnej internowanych, ciężko pobity, VIII-IX 1982 prowadził 28-dniową głodówkę protestacyjną, 9 XII 1982 zwolniony; zwolniony z pracy, 1982-1984 bez zatrudnienia. W 1983 wzywany do KW MO w Elblągu, nakłaniany do emigracji. 1984-1985 archiwista w Archiwum Państwowym w Elblągu z siedzibą w Malborku, 1986-1990 w Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Gdańsku. 1985-1987 redaktor naczelny, autor, grafik w „Biuletynie Regionu Elbląskiego «Solidarność»”, kolporter wydawnictw podziemnych: 1985-1987 „Głosu” (jednorazowo 100-200 egz.), „Biuletynu «Solidarność» Regionu Elbląskiego” (800 egz. miesięcznie); w VIII 1988 poddany rewizji, zatrzymany na 48 godz.

W 1990 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” przed wyborami samorządowymi w gm. Stary Targ k. Sztumu. 1990-2005 prezes Zarządu Spółdzielni Usług Specjalistycznych Archiwista w Gdańsku, 2005-2008 bezrobotny, od 2008 specjalista ds. projektów unijnych w Urzędzie Gminy w Starym Targu, następnie kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej tamże. Od 2007 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w l. 1980-1990 Regionu Elbląskiego.

Od 20 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Elblągu/p. III RUSW w Malborku w ramach SO/KE krypt. Ruch/Gazeciarz.

Tadeusz Chmielewski