Leszek Nowak

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Leszek Nowak, ur. 15 X 1949 w Starachowicach. Ukończył ZSZ w Starachowicach (1968).

1965-1968 pracownik MPK w Starachowicach, 1968-1971 i 1972-1988 FSC tamże, 1971-1972 Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Mysłowicach.

Od X 1980 w „S”, inicjator, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Zakładzie Transportu Zakładowego FSC w Starachowicach, przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek Komisji Fabrycznej, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego.

Po 13 XII 1981 ok. 2 tygodni w ukryciu; 11 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, następnie w Nowym Łupkowie, 23 VII 1982 zwolniony, XI 1982 – II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. 1982-1989 działacz struktury miejskiej „S”, w Starachowicach, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „CDN”, „KOS”, „Pro Kontra”, „Tygodnik Mazowsze”), w 1982 drukarz ulotek, uczestnik akcji ulotkowania i malowania haseł na murach, współorganizator Mszy za Ojczyznę. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1988-1991 pracownik Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego w Kielcach, Oddział w Starachowicach.

Od III 1989 członek Tymczasowej Delegatury „S” RKW w Starachowicach, IV 1989 – 1991 członek KO „S” tamże, 1989-1991 przewodniczący „S” w PTS. 1989-1992 w KPN. 1991-1996 pracownik firmy Constar SA w Starachowicach, w 1996 Zakładu Cukierniczego tamże, następnie na świadczeniu przedemerytalnym. Od 2000 inspektor w Związku Strzeleckim Strzelec Wolność-Równość-Niepodległość.

11 XI 1987 – 23 VIII 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Starachowicach w ramach KE krypt. Plastyk.

Paweł Perchel