Leszek Owczarek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Leszek Zbigniew Owczarek, ur. 29 X 1959 w Łodzi. Student Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny.

W 1978 za publiczne wystąpienie wobec ówczesnych komunistycznych władz Łodzi przeciwko represjom wobec członków opozycji demokratycznej nie dopuszczony do matury w normalnym trybie i zmuszony do zmiany szkoły.

W 1980 współorganizator NZS na UŁ, organizator pierwszego okupacyjnego strajku studenckiego na Wydziale Mat-Fiz-Chem UŁ, przewodniczący NZS Mat-Fiz-Chem UŁ, od X 1981 przewodniczący NZS UŁ. 1980-1981 współzałożyciel niezależnego wydawnictwa Kaktus oraz Studenckiej Niezależnej Agencji Prasowej SNAP. W I/II 1981 współorganizator strajku studenckiego na UŁ.

13 XII 1981 współorganizator i przewodniczący KS na Wydz. Prawa UŁ. Od 15 XII 1981, po pacyfikacji strajku, w ukryciu. W 1982 na polecenie SB relegowany z uczelni za organizację strajku po ogłoszeniu stanu wojennego, współorganizator podziemnych struktur NZS i Solidarności, członek podziemnej MKK Ziemi Łódzkiej, współorganizator podziemnej działalności wydawniczej i informacyjnej, członek redakcji podziemnego miesięcznika „Jesteśmy”. W XII 1982 zatrzymany i umieszczony w wojskowym obozie w Węgorzewie, w 1983 odmówił złożenia przysięgi wojskowej. Po brutalnych próbach wymuszenia współpracy z wojskowymi służbami specjalnymi zbiegł z obozu i ukrywał się do X 1983. Skazany na dwa lata więzienia, zwolniony w VIII 1984 na mocy amnestii. 1984-1989 prześladowany przez SB i WSW nie mógł znaleźć stałej pracy, władze oświatowe odmówiły mu powrotu na studia. Od 1987 prowadzi własną firmę komputerową.

Od 2006 współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Niezależni RP. Członek Nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Rozpracowywany w ramach SOR Heca i SOP Student.

?