Leszek Polmański

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Leszek Polmański, ur. 10 VIII 1960 w Piekarach Śl. Ukończył Technikum Budowlane w Bytomiu (1980). Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Teologiczny (1993 absolutorium).

1975-1978 zatrudniony jako uczeń w Bielskim, następnie w Gliwickim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych, 1979-1996 pracownik KWK Andaluzja w Piekarach Śl.

2-3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Andaluzja, od IX 1980 w „S”.

14-17 XII 1981 współorganizator i uczestnik strajku w KWK Andaluzja, 1982-1988 członek TKZ „S”; animator Duszpasterstwa Ludzi Pracy, 1985-1989 wiceprzewodniczący Bractwa Trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbego przy parafiach NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śl. oraz św. Apostołów Piotra i Pawła w Brzozowicach-Kamieniu. Od 1986 współzałożyciel, członek redakcji podziemnego pisma „Nasze Sprawy” w Piekarach Śl. Od III 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” w KWK Andaluzja. 17-25 VIII 1988 uczestnik strajku tamże, członek KS; zwolniony z pracy, poddany nadzorowi prokuratorskiemu; przywrócony po 3 mies.; członek Tymczasowej KZ „S”; 11-17 XI 1988 uczestnik manifestacji, następnie głodówki w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach w intencji przywrócenia do pracy górników zwolnionych w wyniku sierpniowych strajków oraz ukarania winnych pobicia demonstrantów 11 XI 1988. W II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1989-2000 współzałożyciel i członek KO „S” w Piekarach Śl. 1989--1996 członek KZ „S”, 1990-1993 delegat na kolejne WZD oraz kolejne KZD; 1989-1991 oddelegowany do pracy związkowej w Krajowej Komisji Górnictwa – wiceprzewodniczący i członek Prezydium; przewodniczący „S” Przedsiębiorstwa Eksploatacji Węgla Północ; w 1991 negocjator i współautor Układu Zbiorowego Pracy dla Górnictwa. 1990-2000 przewodniczący, następnie wiceprzewodniczący Katolickiego Ruchu Pracujących w Piekarach Śl. 1996-2000 pracownik Zakładu Usług Górniczych Radzionków, od 2001 współwłaściciel Polko System Sp. z o.o.

W 1988 rozpracowywany przez p. V-2 MUSW w Piekarach Śl. w ramach SOR krypt. Cechownia.

Maciej Jonkisz, Przemysław Miśkiewicz