Leszek Pytko

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Leszek Pytko, ur. 3 XII 1929 w Krośnie. Ukończył Gimnazjum Włókiennicze tamże.

Pracownik (nakaz pracy po ukończeniu gimnazjum) Zakładów Lniarskich Wisła w Kamiennej Górze; 1950-1953 zasadnicza służba wojskowa (dowódca załogi czołgu w 2. Samodzielnym Batalionie Artylerii Pancernej); od 1953 pracownik krośnieńskich Państwowych Zakładów Przemysłu Lniarskiego Krosnolen. Członek PZPR.

26 VIII 1980 uczestnik strajku, jeden z przywódców KS; przedstawiciel PZPL Krosnolen w utworzonym 29 VIII 1980 Zespole Organizacyjnym NSZZ Województwa Krośnieńskiego, we IX 1980 w Regionalnym Komitecie Założycielskim NSZZ w Krośnie; usunięty z PZPR za udział w tworzeniu niezależnych związków; w XII 1980 członek delegacji związkowców z Podkarpackiego RKZ „S”, okupującej byłą siedzibę WRZZ w Krośnie (przyznaną następnie PRKZ); przewodniczący KZ w PZPL Krosnolen; od V 1981 członek Prezydium KZ tamże; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Podkarpacie, członek Prezydium ZR; przesłuchiwany w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Wojewódzką w związku z pojawieniem się na tablicy ogłoszeń przed krośnieńskim Wojewódzkim Domem Kultury hasła „Potępiamy bandyckie metody postępowania MO w Bydgoszczy” oraz ulotki „Jak zniszczyć «Solidarność»”.

Po 13 XII 1981 związany ze strukturami podziemnymi związku; w 1986 zaangażowany w Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. Od II 1989 ponownie członek KZ „S” w PZPL Krosnolen.

Od 1990 na emeryturze.

Stanisław Fryc