Leszek Stall

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Leszek Stall, ur. 2 I 1958 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Psychologii (1985).

1977-1980 kolporter wydawnictwa NOWa. 1978-1980 współorganizator biblioteki wydawnictw niezależnych w Instytucie Psychologii UW. 1979-1980 współzałożyciel, autor, organizator działalności wydawniczej oraz pracy zespołu redakcyjnego Niezależnego Pisma Studentów Instytutu Psychologii UW „Stopień Swobody”.

W 1980 drukarz, składacz w Niezależnej Spółdzielni Wydawniczej Jedynka oraz członek Komitetu Założycielskiego NZS na Wydz. Psychologii UW. 1980-1989 współzałożyciel, redaktor, redaktor techniczny, drukarz, introligator i organizator działalności wydawniczej oraz dostaw sprzętu, materiałów poligraficznych i transportu w Oficynie Wydawniczej Enklawa (od 1982 pn. WE, od 1987 incydentalnie pn. Wydawnictwo Kret); koordynator kolportażu książek i periodyków, znaczków poczt podziemnych i kart świątecznych tych wydawnictw oraz książek NOWej.

Na początku 1982 w ukryciu. 1982-1989 kilkakrotnie zatrzymywany i poddawany rewizji. 29 V 1984 aresztowany, zwolniony na mocy amnestii z 22 VII 1984 (podczas pobytu w AŚ Warszawa-Mokotów wykonywał koperty i pocztówki techniką rytodruku). 1985-1987 akwizytor w zakładach usług wnętrzarskich, 1987-1989 współwłaściciel Agencji Innowacji Reklamowych Ecco.

1990-1994 właściciel firmy Stall-Co, 1994-1998 z-ca dyr. Wydawnictwa Interpress PAI SA, 2000-2003 zatrudniony na kierowniczych stanowiskach w Polskiej Agencji Informacyjnej SA. Od 2007 naczelnik Wydz. Organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Członek SKL i Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

?